Abstracts in English

 

 

CURRICULUM VITAE (in English)

 

 

 

1. PUBLICATIONS

1.1. Books

2016

Balázs Géza − Veszelszki Ágnes (eds.): Language of Generations [Generációk nyelve. Tanulmánykötet]. Budapest: Mai Magyar Nyelvi Tanszék − Inter − Magyar Szemiotikai Társaság. (editor)

2015

Antalné Szabó Ágnes − Raátz Judit − Veszelszki Ágnes (eds.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. (editor)

Major Éva − Veszelszki Ágnes (eds.): A tanárrá válás és a tanárság kutatása: A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 11.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. (editor)

2014

Veszelszki Ágnes − Lengyel Klára (eds.): Science, technolect, terminology [Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve]. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó. (editor)

2013

Did the Internet change the Way you think? [A világhálóba keveredett ember. Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását?] Essays. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (editor)
[Facebook page]

2012

Netdictionary. From @ to Zukbergnet [Netszótár. @-tól a Zukbergnetig.] Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (editor)
[Facebook page]

Balázs, Géza − Veszelszki, Ágnes (eds): Language and Culture − Cultural Linguistics [Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet]. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság (editor)

2006

Bódi, Zoltán – Veszelszki, Ágnes: Emoticons. Expressing emotions in the internet communication [Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban.] Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság.
[review by Géza Balázs]

1999

The role of humour in journalism and in spontaneous conversation [A nyelvi humor szerepe a publicisztikában és a társalgásban.] Series FEJ-JEL, vol. 3. Kiskunhalas.

1998

[Tájköltészet és tájfestészet.] Series FEJ-JEL, vol. 1. Kiskunhalas.

 

 

1.2. Articles and book chapters

1.2.1. Book chapters

2016

Intergenerational differences in digital communication. Case study with age group 65+ [Intergenerációs különbségek a digitális kommunikációban. Esettanulmány 65 év feletti nyelvhasználókkal]. In: Balázs Géza − Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Budapest: Mai Magyar Nyelvi Tanszék − Inter − Magyar Szemiotikai Társaság, 233–248.(in Hungarian)

Netlinguistics from a terminological and chronological point of view [A netnyelvészet terminológiai és kronológiai áttekintése]. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről, 2010-2015. Budapest: Inter, 56–73. (in Hungarian)

The hashtag as a new phraseme? [A hashtag mint új frazeologizmus?]. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Modern Filológiai Társaság – Tinta Könyvkiadó, 147–158.  (in Hungarian)

 

2015

Emoticons vs. Reaction-Gifs. Non-Verbal Communication on the Internet from the Aspects of Visuality, Verbality and Time. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): Beyond Words. Pictures, Parables, Paradoxes (series Visual Learning, vol. 5). Frankfurt: Peter Lang. 131−145. (in English)

Digital communication [Digitális kommunikáció]. In: Antalné Szabó Ágnes − Raátz Judit − Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 121−131.(in Hungarian)

Formal texts [Formális szövegek]. In: Antalné Szabó Ágnes − Raátz Judit − Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 108−120. (in Hungarian)

How to deal with trolls? Online conflict resolution on a Facebook page of a football club [Hogyan kezelhetők a trollok a PR eszközeivel? Online konfliktuskezelés egy futballklub Facebook-oldalán]. In: Sós Péter János − Szécsi Gábor (szerk.): Jövőkép és konfliktusok: A Public Relations elmélete és gyakorlata. Budapest: Alapítvány a Public Relations Fejlesztéséért. 132−147. (in Hungarian)

On the etymology a neologism in Hungarian: kimaxol [Egy neologizmus, a kimaxol ige etimológiájáról]. In: Bárth M. János − Bodó Csanád − Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete − Magyar Nyelvtudományi Társaság. 532−538.  (in Hungarian)

Pragmatic approach of computer-mediated communication [Megfontolások a digitális kommunikáció pragmatikai leírásához]. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 239–250. (in Hungarian)

2014

Information visualization: Infographics from a linguistic point of view. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): The Power of the Image (series Visual Learning, vol. 4). Frankfurt: Peter Lang. 99−109. (in English)

Social networking sites from a linguistic point of view. Facebook, Twitter & Co. [Közösségi oldalak nyelvi perspektívából. Facebook, Twitter & Co.] In: Magyari Sára − Bartha Krisztina (eds.): Teh social perspective on language [A nyelv közösségi perspektívája]. Kolozsvár−Nagyvárad: Erdélyi Múzeum Egyesület − Partium Kiadó. 50−64. (in Hungarian)

Slam poetry as a specific text production technique [A slam poetry mint sajátos szövegalkotó gyakorlat.] In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 203–217. (in Hungarian)
[abstract]

Information visualization and linguistics – on infographics [Információvizualizálás és nyelvészet – az infografikák példáján.] In: Havas Ferenc − Horváth Katalin − Kugler Nóra − Vladár Zsuzsa (eds.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 327−335. (in Hungarian)

The impact of social networks on the language use of youth [A közösségi oldalak hatása a fiatalok nyelvhasználatára.] In: Gabos Erika (ed.): The impact of media on children and young people [A média hatása gyermekekre és fiatalokra VII. Balatonalmádi 2013.] Kobak könyvsorozat. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. 379−383. (in Hungarian)

Marketolingustics and the technolect of marketing [Marketolingvisztika és a marketing szaknyelve.] In: Veszelszki, Ágnes − Lengyel, Klára (eds.): Science, technolect, terminology [Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve.] Budapest: Éghajlat Könyvkiadó. 321−328. (in Hungarian)

2013

Promiscuity of Images. Memes from an English-Hungarian Contrastive Perspective. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): How To Do Things With Pictures: Skill, Practice, Performance (series Visual Learning, vol. 3). Frankfurt: Peter Lang. 115−127. (in English)
[abstract]

Humour in digital communication: the internet memes [Humor a digitális kommunikációban: az internetes mémek]. In: Vargha, Katalin − T. Litovkina, Anna − Barta, Zsuzsanna (eds.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó − ELTE Bölcsészettudományi Kar − Magyar Szemiotikai Társaság. 11−25. (in Hungarian)

The visual representation of the body on social networking sites [A test vizuális reprezentációja a közösségi oldalakon]. In: Balázs, Géza (ed.): The semiotics of the body [A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben]. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 162−178. (in Hungarian)

Horváth, Dóra – Mitev, Ariel – Veszelszki, Ágnes: Memes at an exhibition. Sharing and interpreting memes from the prosumers' point of view [Egy kiállítás mémei: a mémek megosztásának és interpretálásának fogyasztói élményvilága]. In: Király, Éva (ed.): „Kiterjesztett” marketing. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. 140−164.
(in Hungarian)

The influence of ICT on language [Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre]. In: Ollé, János (ed.): V. oktatás-informatikai konferencia. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE PPK. 288−298. (in Hungarian)

2012

Connections of Image and Text in Digital and Handwritten Documents. In: Benedek, András −  Nyíri, Kristóf (eds): The Iconic Turn in Education. Visual Learning Vol. 2. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. 97−110. (in English)
[abstract]

Cookbooks on the Internet: the gastroblogs [Internetes szakácskönyvek: a receptblogok.] In: Balázs, Géza − Balázs, László − Veszelszki, Ágnes (eds): Gastrosemiotics [Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei]. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság − ELTE Eötvös Kiadó. 138−146. (in Hungarian)

From net word to net text [A netszótól a netszövegig.] In: Bárdosi, Vilmos (ed.): A szótól a szövegig. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 253−260. (in Hungarian)

Spoken language features of digilect [A digilektus beszélt nyelvi jellemzői.] In: Bárdosi Vilmos (ed.): Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori iskolák tanulmányai. Budapest: ELTE BTK. 399−417. (in Hungarian)

Digilect in German language? [Digilekt in deutscher Sprache?] In: Marlies Ockenfeld − Isabella Peters − Katrin Weller (eds): Social Media und Web Science. Das Web als Lebensraum. 2. DGI-Konferenz, 64. Jahrestagung der DGI (Düsseldorf, 22. bis 23. März 2012). Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis, Band 16. Frankfurt am Main: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e. V. (DGI). 453−456. (in German)

Cultural characteristics of the digilect era [A digilektus korának kulturális jellemzői] In: Balázs, Géza − Veszelszki, Ágnes (eds): Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 234−239. (in Hungarian)

2011

Image and Self-representation. In: Benedek, András; Nyíri, Kristóf (eds.): Images in Language. Metaphors and Metamorphoses. Visual Learning Vol. 1. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. 125−136. (in English)
[abstract]

Neologisms in digilect [Neologizmusok a digilektusban, különös tekintettel a szóképzésekre]. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Philology of yesterday from the perspective of today [Tegnapi filológiánk mai szemmel]. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 157−165. (in Hungarian)

I like it! About Facebook folklore [Lájkolom! A Facebook-folklórról]. In: Csiszár Gábor, Darvas Anikó (szerk.): Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Budapest: ELTE, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. 379−390. (in Hungarian)

Image and self-representation. 1. International VLL Conference. (peer-reviewed online publication) (in English)
[abstract]

Digital communication and linguistics [Digitális kommunikáció és nyelvtudomány]. In: Balázs Géza (ed.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter. 56−60. (in Hungarian)

Orality and literacy [Szóbeliség és írásbeliség]. In: Balázs Géza (ed.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter. 327−330. (in Hungarian)

Verbal agression in text messages [Verbális agresszió az sms-ekben]. In: Balázs Géza: SMS language and SMS folklore [Sms-nyelv és -folklór]. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kft., Prae.hu. 98−106. (in Hungarian)

2010

Digilect in the system of lects [Digilektus a lektusok rendszerében]. In: Félúton 5. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. Illés-Molnár Márta, Kaló Zsuzsa, Klein Laura, Parapatics Andrea eds. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola. 199−215. (in Hungarian)
[abstract]

On the way − digilect and dialogue letters [Úton − a digilektus és a dialóguslevelek]. In: Az utazás szemiotikája. Balázs Géza, H. Varga Gyula eds. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság; Eger: Líceum Kiadó. 286−98. (in Hungarian)
[abstract]

A special convincing strategy of advertisements: neologisms and hapax legomena [A reklámok sajátos meggyőzési stratégiája: neologizmusok és hapax legomenonok]. In: Csépe Andrea (ed.): MOK 2010. Új marketing világrend. Tanulmányok. Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Marketing Intézete. 649−59. (in Hungarian)
[abstract]

Grammaticalization of the discourse marker 'asszem' [Grammatikalizáció – különös tekintettel az asszem-re]. In: The linguistic image of the world. [Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban.] Bárdosi, Vilmos ed. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 249−65. (in Hungarian)
[abstract]

Neologisms and hapax legomena in advertisements. [Neologizmusok és hapax legomenonok a reklámokban.] In: The Hungarian language 2006−2010 [Jelentés a magyar nyelvről 2006−2010]. Balázs, Géza ed. Budapest: Inter − Magyar Szemiotikai Társaság. 163−196. (in Hungarian)

Szalai Zoltán – Veszelszki Ágnes: The international relationships of the universities in Budapest from the point of view of students [Budapesti egyetemek nemzetközi kapcsolatai hallgatói szemmel]. In: Competition in the innovation – innovation in the higher education [Verseny az innovációban – innováció a felsőoktatásban]. Csuka, Gyöngyi; Kovács, Bernadett; Szívós, Mihály eds. Veszprém: Pannon Egyetem. 97−116. (in Hungarian)

2009

Picture language or writing with pictures? The impact of infocommunication technologies on the writing strategies of pupils between the age 10-14 [Képírás vagy képes írás? Az infokommunikációs technológia hatása a felső tagozatosok írására] In: Iconic turn in the culture. [Ikonikus fordulat a kultúrában.] Balázs Géza − H. Varga Gyula (eds). Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság; Eger: Líceum Kiadó. 309−333. (in Hungarian)
[abstract]

A nyelvújítás egyik szóalkotási módja, a szóelvonás. In: A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól. Szerk.: Balázs Géza. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 73−96. (in Hungarian)

Szalai, Zoltán – Veszelszki, Ágnes: Write as you speak – speak as you write. On the German orthography [Írj, ahogy beszélsz – beszélj, ahogy írsz. A német helyesírásról.] In: Orthography in Europe. The past, the present and the future of the European orthography [Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene, jövője.] Balázs, Géza – Dede, Éva eds. Budapest: Inter Kht. − PRAE.HU, 153−167. (in Hungarian)

2008

Spatial constructions: paraphrases of geographical names examined in the framework of cognitive linguistics. [Térkonstrukciók. Földrajzi nevek parafrázisai kognitív keretben.] In: Névtani Értesítő 30. Farkas, Tamás – Slíz, Mariann eds. 55–65. (in Hungarian)
[abstract]

Marketing in the 1910s, or convincing strategies in advertisements of the Hungarian literary journal Nyugat [20. század eleji ‘marketing’, avagy meggyőzési stratégiák a Nyugat hirdetésszövegeiben]. In: Abduction [Az abdukció. A jelentéstulajdonításról]. Balázs, Géza – H. Varga, Gyula – Voigt, Vilmos eds. Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 16–17. Budapest–Eger: Líceum Kiadó, 271–293. (in Hungarian)

The advertisements in the periodical Nyugat between 1908 and 1911 [A Nyugat hirdetésszövegei 1908 és 1911 között.] In: Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatóinak publikációs fóruma. (in Hungarian)

2005

Greeting forms in text messages [Az SMS köszönőformulái.] In: Communication of the Internet Age [Az internetkorszak kommunikációja. Tanulmányok]. Balázs, Géza; Bódi Zoltán eds. Budapest: Gondolat/Infonia, 284–295. (in Hungarian)

Dynamic emoticons. [Dinamikus emotikonok]. In: Hungarian semiotic after three and a half decades [A magyar szemiotika negyedfél évtized után]. Balázs, Géza – H. Varga, Gyula – Veszelszki Ágnes eds. Budapest–Eger: Líceum Kiadó, 273–286. (in Hungarian)

2002

Txtng on da fon? Language usage in text messages [Üzi a mobon? Az SMS nyelvhasználata]. In: Information technology and language usage [Informatikai technológia és nyelvhasználat]. Balázs, Géza ed. Budapest: Trezor Kiadó, 239–247. (in Hungarian)

 

1.2.2. Articles in journals

2015

Konfliktuskezelés a közösségi médiában. Esettanulmány a Trollfoci vs. Notts County példáján. Médiakutató 2015/2: 39–51. (in Hungarian)

Érzelemkifejezési módok a digitális kommunikációban: emotikonok és reakciógif-ek. Magyar Nyelvőr 2015/1. 74–85. (in Hungarian)
[abstract]

2014

Veszelszki, Ágnes – Parapatics, Andrea: From cooperation to compassion. The representation of death and elaboration of mourning in community pages (social networking sites) [A részvételtől a részvétig. A halál megjelenése és gyászmunka a közösségi oldalakon.] Magyar Nyelvőr 2014/2. 179–198. (in Hungarian)
[abstract]

[How I found myself being online 24/7? Answer to my own question: 'How did the internet changed your way of thinking?'] Hogyan lettem 7/24-ben online? Válasz a kérdésemre: Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? In: Oktatás-Informatika 2014/2. 57–61. 
[abstract]

2013

The effect of digilect on dialogue letters [A digilektus hatása a dialóguslevelekre]. In: Magyar Nyelv 2013/4. 435–447. (in Hungarian)
[abstract]

The effect of digilect on written and spoken communication: A questionnaire study [A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján]. In: Magyar Nyelvőr 2013/3. 248–274. (in Hungarian)
[abstract]

Web 2.0., information retrieval, taxonomy [Web 2.0, információelérés, taxonómia]. In: Magyar Tudomány, 2013/4. 468–472. (in Hungarian)

Digilect and Netdictionary [Digilektus és netszótár]. In: Irodalomismeret, 2013/1. 184–197. (in Hungarian)

2012

New punctuation signs in digital and hand-written documents [Új írásjelek digitális és kézzel írt szövegekben] In: Anyanyelv-pedagógia, 2012/4. (in Hungarian)

2011

The vocabulary of digital communications [A digitális kommunikáció szókincse és a netszópályázat]. In: Anyanyelv-pedagógia, 2011/2. (in Hungarian)

2008

Resumptive structures: a spoken-language feature in chatroom texts [Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben]. In: Magyar Nyelvőr, 2008/2, 132: 235–244. (in Hungarian)
[abstract]

Visualisation in creative text production exercises [Vizuális megoldások a kreatív szövegalkotási gyakorlatokban.] In: Anyanyelv-pedagógia, 2008/1. (in Hungarian)
[abstract]

2007

Abbreviations in text messages (sms) [Asszem, nemtom, h +fejt7őek-e nkd az sms-röv. – avagy az sms-beli rövidítésekről]. In: Communications, Media, Economics [Kommunikáció, Média, Gazdaság], 2007/1, 29–51. (in Hungarian)

2005

Signs of punctuation and symbols in text messages [Írásjelek és szimbólumok az SMS-ekben]. In: Magyar Nyelvőr, 2005/1, 129: 111–116. (in Hungarian)

 

1.2.3. Reviews, online articles, theses

2016

A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Magyar Nyelv 2016/1: 100–107.

2014

Miért nincs Északi pályaudvar Budapesten? Balázs Géza új könyvéről. In: Nyiri Péter (szerk.): A nyelv lelke, a lélek nyelve. Előadások, tanulmányok. Múzsák kertje. Sátoraljaújhely–Széphalom: Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma. 224–225.

2013

Self-representation on Facebook [Én-reprezentáció a Facebookon.] In: E-nyelv Magazin [Facebook-linguistics]. (in Hungarian)

2012

Realia, from lexicology to phraseology [Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések]. About the annual conference of the Society of Modern Philology. Filológia.hu, veszelszki.hu, prae.hu, ELTE BTK. (in Hungarian)

2011

The impact of infocommunication technology on language [Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre]. PhD-dissertation. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. (in Hungarian)
[abstract]

2010

Pragmatics [Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung]. Review. In: Filológia.hu, 2010/4. 255–258. (in Hungarian)

The linguistic image of the world [Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe]. Review. In: Magyar Nyelvőr, 2010/3. 373–376. (in Hungarian)

On business journalism in Hungarian [Magyarul a gazdasági újságírásról. Thompson, Terri – Lampert Gábor (eds): Gazdaság. Hogyan olvassuk? Hogyan írjunk róla? Hogyan értsük meg? Budapest: Akadémiai Kiadó, 2009.] Review. In: Köz-Gazdaság 2010/1. 199–201. (in Hungarian)

Biffidus essensis, proxilan, cashmere protein, or neologisms and hapax legomena in advertisements, in Hungarian and international contexts. [Biffidus essensis, proxilan, kasmírprotein, avagy neologizmusok és hapax legomenonok a reklámokban, magyar és nemzetközi vonatkozásban]. BA-thesis, marketing communication. Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. (in Hungarian)

articles on the website Filológia.hu

2009

Forum for innovative teacher. [Innovatív tanárok fóruma. E-nyelv. Csodálkozástól tágra nyílt szemek] IOT és Inspiráció (in Hungarian)

What is modern Philology? [Mi az a modern filológia?] E-nyelv. prae.hu (in Hungarian)

Onomastics [Andrea Brendler – Silvio Brendler (Hrsg.): Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. In: Magyar Nyelv, 2009/4. 479–84.] (review) (in Hungarian)

2008

Márai and others: Hungarian emmigrants in Germany between the two World Wars. An international conference in the Petőfi Literature Museum in Budapest. [Márai und andere: Ungarn im Deutschland der Zwischenkriegszeit. Eine internationale Konferenz im Budapester Petőfi-Literaturmuseum]. In: Spiegelungen, 2008/2. 173–174. (in German)

articles on the website www.e-nyelv.hu

2007

[Formen computergestützten Fremdsprachen-unterrichts und -lernens – auf Grund von Umfragen unter Studenten.] In: DUfU, 2007/1–2, 22, 109–125. (in German)

2006

Application of word processors in Hungarian Language and Literature classes [A szövegszerkesztő program alkalmazása magyar nyelvi órán]. In: Módszerver. Magyar nyelv és kommunikáció. Módszertani folyóirat, 2006/2., 6–15. (in Hungarian)

How many friends do you have? About the website iwiw [Hány ismerősöd van? (Az iwiw internetes portálról)]. In: Édes Anyanyelvünk, XXVIII. évfolyam 5. szám, 2006. december, 10. (in Hungarian)

Extralinguistic and intralinguistic features of text messages [Az sms nyelvhasználatának extralingvális és intralingvális vizsgálata]. MA-thesis, Hungarian language and literature. Budapest: ELTE BTK. (in Hungarian)

Formen computergestützten Fremdsprachenunterrichts und -lernens – auf Grund Umfragen unter Studenten [A számítógéppel vezérelt nyelvtanulás-nyelvoktatás formái – egyetemisták között végzett felmérések alapján]. MA-thesis, German language and literature. Budapest: ELTE BTK. (in German)

 

 

1.3. Other edited volumes, journals

2016

Editorial member of the journal Századvég

2015

E-nyelv Magazin 2015/2., Szelfi [Selfie]

2014

Nr. 72 of the journal Századvég: Network [Hálózat]

2012

Abstracts of the Conference on terminology [Diskurzusok a szakmai diskurzusról konferencia absztraktfüzete]. Budapest: ELTE BTK.

Balázs Géza − Balázs László − Veszelszki Ágnes (eds): Gastrosemiotics [Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei.] Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság − ELTE Eötvös Kiadó.

The papers of the 3rd International Humor Conference [A III. magyar interdiszciplináris humorkonferencia absztraktfüzete]. ELTE BTK, Budapest.

2011

Balázs Géza: SMS language and SMS folklore [Sms-nyelv és -folklór]. Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kft., Prae.hu, Budapest.

From Gutenberg galaxy to Google galaxy. Special edition of the online periodical E-nyelv Magazin [Az E-nyelv Magazin A Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig című online folyóiratszáma].

2010

Abstracts of the Conference Language and Culture, Cultural Linguistics [A Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet konferencia absztraktfüzete]. ELTE, Budapest.

2010−

Periodical Filológia.hu

2009

The papers of the 3rd Félúton Conference. [A III. Félúton konferencia tanulmányai.] Szerk.: Kuna Ágnes – Veszelszki Ágnes

2007

Balázs, Géza: Text anthropology. [Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése.] Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely; Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ, Budapest

Abstracts of the 3. Félúton conference. [A III. Félúton konferencia absztraktfüzete.] III. Félúton konferencia, ELTE, Budapest.

2005

Hungarian semiotics after three and a half decades [A magyar szemiotika negyedfél évtized után]. Balázs, Géza – H. Varga, Gyula – Veszelszki Ágnes eds. Budapest–Eger: Líceum Kiadó.

 

 

2. CONFERENCE PRESENTATIONS

 

2.1. Presentations held in English or in German

2017

Linguistic and non-linguistic elements in detecting (Hungarian) fake news. Journalism and the Search for Truth in an Age of Social Media, Boston University, Boston, MA (United States)
[abstract]

Like economy. What is the economic value of likes? Money talks? Communication as/and Economy. International Interdisciplinary Conference, Corvinus University of Budapest
[abstract]

2016

Verbal and visual aggression in trolling. 7th Visual Learning Lab International Conference, Budapest

Das sprachliche Weltbild des Ungarischen, auf Grund der kulinarischen Phraseme. EUROPHRAS-Tagung, Universität Trier: Wortverbindungen im Sprachsystem und in der Sprachverwendung: theoretisch, methodisch, integrativ; Sektion "Kulinarische Phraseologie – Intra- und interlinguale Zugänge", Trier (Germany)

Characteristic features of the Hungarian language – illustrated through new words. Lietuva ir Vengrija: Istorijos, kultūros ir literatūros sąsajos (Lithuania and Hungary: historic, cultural and literary interactions), Vilnius (Lithuania) 

2015

#time, #truth, #tradition. An image-text relationship on Instagram: photo and hashtag. 6th Visual Learning Lab International Conference, Budapest
[abstract]

2014

A paradox of non-verbal communication on the Internet: emoticons vs. reaction-gifs. 5th Visual Learning Lab International Conference, Budapest
[abstract]

2013

Information visualisation: Infographics from a linguistic point of view. 4th Visual Learning Lab International Conference, Budapest
[abstract]

Emotikons als Zeichen der Emotionalität im Text. Emotionalität im Text, Ostrava (Czech Republic)

2012

Promiscuity of Images. Memes from an English-Hungarian contrastive perspective. 3rd Visual Learning Lab International Conference, Budapest
[abstract]

Die digitale Sprachvariante. Sprache(n) und Disziplinen im Wandel, GeSuS-Linguistiktage, Budapest

Digilekt – Sprachvariante der digitalen Kommunikation. Österreichische Schule, Budapest

Digilect: a new language variant. 2. DGI-Conference, Düsseldorf
[poster]

2011

Connections of Image and Text in Digital and Handwritten Documents. 2nd Visual Learning Conference, Budapest
[abstract]

2010

Image and self-representation (A Facebook analysis). Visual Learning Lab, International Conference, Budapest
[abstract]

2007

Die dynamischen Emoticons. 9th IASS-AIS World Congress of Semiotics, Helsinki – Imatra (Finland)

2006

Das semantische Feld des Begriffes ‚Holocaust’. Der Holocaust in der (deutschsprachigen) Literatur Südosteuropas; Rimetea (Romania)

 

 

2.2. Presentations held in Hungarian

2017

Kimaxoltam minden acsit az összes tavalyi fps-ből, avagy miről beszélnek a tizenévesek? Harmadik Kor Egyeteme, ELTE PPK, Budapest 

CMC, helyesírás, szleng. Implom József helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula

2016

Nyelvi identitáskonstruálás a(z internetes) tudományos diszkussziókban. Tudomány és társas kapcsolatok: a szaktudományos polémiák fogalom- és nyelvhasználata. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Kommunikáció az interneten: a homo digitalis, avagy a világhálóba keveredett ember. Martonosi Pál Városi Könyvtár, Kiskunhalas

A beszélt nyelv leírása − az interakcionális nyelvészet és a „mannheimi modell" szempontjából. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Lendület RECENS Kutatócsoportja, Budapest

Kommunikáció az interneten: a homo digitalis, avagy a világhálóba keveredett ember. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár, Kiskunmajsa

Az anyaság képe a magyar blogoszférában. Világkép és etimológia, az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest

Netnyelvészet – legújabb eredmények elméletben és gyakorlatban. Harmadik nyelvésztábor, Sátoraljaújhely

Homo digitalis – kommunikációs újdonságok. Eötvös József középiskolai szónokverseny, országos döntő, ELTE BTK, Budapest

A marketing szaknyelve – különös tekintettel a helyesírási kérdésekre. Szakmai nap, MANYE–SZIE, Gödöllő

2015

Középiskolás diákok írásos produktumai (dolgozatok, jegyzetek, órai levelek) – netnyelvészeti szempontból. Diákra szabott anyanyelvi nevelés műhelykonferencia, Balatonföldvár

A hashtag mint új frazeologizmus? Frazeológia – az emberi világkép tükrözője; az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest

Digitális eszközök a helyesírás fejlesztésére. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny és konferencia, ELTE BTK, Budapest

A digitális kommunikáció pragmatikai szempontú leírásáról. 13. anyanyelvi konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Konfliktuskezelés a közösségi médiában: Trollfoci vs. Notts County. 8. Újmédia konferencia, Sapientia EMTE, Marosvásárhely

A helyesírás fejlesztése a digitális korszakban. Újbudai Pedagógiai napok. Újbudai Pedagógiai Intézet, Budapest

2014

Intergenerációs különbségek a digitális kommunikációban. Esettanulmány előkészítése 65 év feletti nyelvhasználókkal. Generációk nyelve konferencia, ELTE BTK

Hogyan értsünk szót a netgenerációval? A közösségi média nyelvi vonatkozásai. II. Veszprémi Marketingfesztivál, Veszprém

Pragmatikai közelítések a digitális kommunikáció nyelvészeti leírásához. A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest

Netszótár: lexikográfiai megfontolások. Hungarobox nemzetközi kutatócsoport, Károli Gáspár Református Egyetem

Születéstől a halálig a közösségi oldalakon: Az online gyászmunka vizuális aspektusai. Visual Learning Lab, BME, Budapest

Nyelvi változások a digilektus kapcsán. A magyar nyelv napjai, Kőrösi Csoma Sándor anyanyevi vetélkedő. Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad

Neologizmusok a digitális kommunikációban. Magyar Nyelvtudományi Társaság Heves megyei csoportja, Magyar Nyelvészeti Tanszék Szarvas Gábor Tehetségműhelye. Eszterházy ároly Főiskola, Eger

Szlemesnek áll a világ? A slamről nyelvészeti szempontból. Egyetemi anyanyelvi napok, 2014. ELTE BTK, Budapest 

Lájkgeneráció, avagy a világhálóba keveredett ember. Csorba Győző Könyvtár, Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Pécs

Tweetel, támblizik, sznepcsetel – egy netszótár tanulságai pedagógusoknak. Újbudai Pedagógiai napok. Újbudai Pedagógiai Intézet, Budapest

Facebook, Twitter, Instagram – nyelvészeti szempontból. Neumann Humán Tanoda. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest

2013

Digital communication: text comprehension and text production [Digitális kommunikáció − szövegértés és szövegalkotás]. III. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia. ELTE BTK, Budapest

Cultural and lexical change in digital communication, or from "ASL" to "láwcsi" [Kulturális és lexikai változások a digitális kommunikációban, avagy az ASL-től a láwcsiig]. Éjszakai Egyetem. Pannon Egyetem, Veszprém

Net dictionary: a way to young people? [Szótár a nethez − kulcs a fiatalokhoz?] Országos könyvtári napok. Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok

The impact of social media on language use of young people [A közösségi média hatása a fiatalok nyelvhasználatára]. VII. Nemzetközi Médiakonferencia. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Balatonalmádi

Social networking sites from a linguistic point of view [A közösségi oldalak nyelvi perspektívából]. A nyelv közösségi perspektívája. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Oradea, Romania)

Slam poetry as a special text production strategy [A slam poetry mint sajátos szövegalkotó gyakorlat]. Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Az MTA Modern Filológiai Társaság éves, jubileumi konferenciája, Budapest
[abstract]

Can the digilect widen the digital gap? [Lehet-e a digilektus kizáró nyelvváltozat?] Fiatalok a világhálón. Megfélemlítés, atrocitás internetes felületen, BRFK, Budapest

Netdictionary [Netszótár]. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét

Digital teacher – digital language use [Digitális pedagógus – digitális nyelvhasználat]. 2. Digitális pedagógus konferencia, Budapest, ELTE PPK

Net vocabulary [Értsünk (net)szót!]. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny, ELTE BTK, Budapest

Digital age, digital vocabulary [Digitális korszak, digitális szókincs]. Felsővárosi Általános Iskola, Kiskunhalas

Digital generation and the Netdictionary [Digitális nemzedék és a Netszótár]. 14. Internet Fiesta, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Language change and digital communication [Szókincsváltozás és digitális kommunikáció]. Petőfi Napok, Budapest, Petőfi Sándor Gimnázium

Digilect and Netdictionary [Digilektus és Netszótár]. Digitális nemzedék konferencia, Budapest, ELTE PPK

Influence of ICT on language [Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre]. V. oktatásinformatikai konferencia, Budapest, ELTE PPK

The history of Netdictionary [A Netszótár története. Közösségi előadás Balogh Andreával és Németh Lucával]. V. oktatásinformatikai konferencia, Budapest, ELTE PPK

2012

Marketolinguistics, or the terminology of marketing [Marketolingvisztika, avagy a marketing szaknyelve]. Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4. konferencia, Budapest

The visual representation of the body on social networking sites [A test vizuális reprezentációja közösségi oldalakon]. 10. Semiotica Agriensis: A test szemiotikája, egri szemiotikai konferencia, Eger

Humour in digital communication: internet memes [Humor a digitális kommunikációban: az internetes mémek]. III. magyar interdiszciplináris humorkonferencia, Budapest

Realia in aggressive phrasems [Reáliák a sértő frazémákban (ugratásokban)]. Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. Az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest

The influence of ICT-devices on reading strategies [Az IKT-eszközök hatása az olvasási kultúrára]. XIII. kerületi pedagógiai napok, Budapest

Pókol a fészlakó. New Tech Meetup, 5. születésnapi rendezvény. Budapest

2011

A kommenthuszár becsizmáz — új szavak a digitális kommunikációban. MeetOFF. E-book, a gumikönyv? Budapest

Tudományos írás a „kuglóf-módszer” szerint. Mathias Corvinus Collegium, Budapest

(re)Prezentáció: nonverbális kommunikáció és prezentációs technikák. Effemine - Egyesület a Fiatal Nőkért. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Kép-szöveg kapcsolatok a Google-galaxisban. A táguló Google-galaxis előadás-sorozat. ELTE, Budapest

Digilektus és interaktív tábla. VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest

Nyelv és kultúra a digitális korszakban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár (Románia) . Szimpózium: Tér, idő és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben

A netszótól a netszövegig. A szótól a szövegig: az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest

Séreld és lájkold a fészen! A digitális kommunikációról. MCC KP- és Juniortábor, Eger

Az internet nyelvészete. A digilektus. A Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig, ELTE, Budapest

Kommunikáció és metakommunikáció a civil kapcsolatokban. DUE Civil Kommunikációs Akadémia, Budapest

2010

A digilektus kulturális jellemzői. Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet konferencia, Budapest

A digilektus hatásai: Neologizmusok a digilektusban. Az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest

Internetes szakácskönyvek. A gasztroblogokról pragmatikai szempontból. 8. Semiotica Agriensis: Az étkezés szemiotikája, egri szemiotikai konferencia, Eger

Hapax legomenonok és neologizmusok a reklámokban. Marketing Oktatók Klubja konferenciája, BKF, Budapest

Pizzánói vakaróni. Egyetemi anyanyelvi napok, ELTE, Budapest

A digitális nyelvváltozat, a digilektus és hatásai. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest

Kerekasztal-beszélgetés a nyelvről. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

2009

A digitális tartalmak tanítása. Innovatív tanárok fóruma, Eger

Úton a digilektustól a levelekig. 7. Semiotica Agriensis: egri szemiotikai konferencia, Eger

Grammatikalizáció, különös tekintettel az asszem-re. A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest

Digilektus a lektusok rendszerében. V. Félúton konferencia, ELTE, Budapest

Új nyelvhasználati mód: a digilektus. Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

A politikai korrektségről. Pilis Város Önkormányzata

Gerillamarketing. Pilis Város Önkormányzata

2008

Képírás vagy képes írás? Az infokommunikációs technológia hatása az általános iskolások írására. 6. Semiotica Agriensis: Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban, Eger

Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. IV. Félúton konferencia, ELTE, Budapest

Hat lépés távolság. Kommunikáció az iwiw-üzenőfalon. Tudományos Diákköri Konferencia, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A Nyugat hirdetésszövegei 1908–1911 között. Százéves a Nyugat, ELTE, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Könnyedén a nyelvhelyességről. Három német nyelvművelő kiadvány. Magyar nyelvstratégiai kutatócsoport, Budapest

Százéves a Nyugat. Soltvadkert

Új tulajdonnévi csoportok? A helyesírási szabályzat készülő, 12. kiadása alapján. Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Nyelvi jelenségek az interneten és a mobilon. Felsővárosi Általános Iskola, Kiskunhalas

2007

20. század eleji „marketing”, avagy meggyőzési stratégiák hirdetésszövegekben. Ifjú szemiotikusok 5. konferenciája, Eger

„Inglis leszönz”. A makaróninyelv a humor szolgálatában. 3. Nyelv-kultúra fórum, ELTE, Budapest

Hat lépés távolság, avagy a férfi és női beszéd az iwiw üzenőfalán. Doktorandusz előadássorozat, ELTE, Budapest

Nyelvhelyesség a feliratoknál. Humán Erőforrás Alapítvány, Call Center Club, Budapest

2006

„Már az internetten is” (sic!). Feliratok a bevásárlóközpontokban. Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája, Eger

2005

A HVG címadása – különös tekintettel az írásjelhasználatra. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest, II. hely

2004

Dinamikus emotikonok. Ifjú szemiotikusok 2. konferenciája, Eger

2003

A szóelvonás. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Veszprém

2002

Üzi a mobon? Az SMS nyelvhasználata. Az internetkorszak kommunikációja, a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE közös előadássorozata

 

 

3. MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

2009

Modern Filológiai Társaság

2009

Magyar Public Relations Szövetség

2007

Magyar Nyelvtudományi Társaság

2006

Magyarországi Némettanárok Egyesülete (Ungarischer Deutschlehrerverband)

2004

Magyar Szemiotikai Társaság

 

[This page is under construction.]

Conference
Módosítás dátuma: 2017. május 08. hétfő, 20:40
 

Keresés

Google-ajánlat