Slam poetry (absztrakt)
2013. november 05. kedd, 22:48

A slam poetry egyfajta előadó-költészeti verseny, utcanyelvi, de szofisztikált, viszonylag kötetlen verbális vetélkedés. Az egyre népszerűbb, egyfajta szubkultúraként működő slammozgalom Magyarországon 2006 óta van jelen. A slamszövegek minőségi szempontból igen vegyesek. Legfontosabb stilisztikai jellemzőik: a köznyelvi, szlenges nyelvváltozat használata; a káromkodások jelenléte; az antitézis, az ismétlés és felsorolás stilisztikai alakzata; neologizmusok és hapax legomenonok alkalmazása; a nyelvi humor és kreativitás többek között szójátékokkal, antiproverbiumokkal és közhelyek kifordításával. E szövegek hatásukat szinte kizárólag a szóbeli előadás során fejtik ki, ezáltal kapcsolódnak ahhoz a napjainkban erősödő tendenciához, amely felértékeli az írásbeliséggel szemben a szóbeliséget.

 

Keresés

Google-ajánlat