Humorkonferencia 2019
2019. szeptember 30. hétfő, 14:07

Az egri Eszterházy Károly Egyetem rendezi idén a VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferenciát, 2019. október 3-án és 4-én. 

Ezúttal a humorról a leadership szempontjából fogok beszélni, Viccel a főnököm?! A humor mint vezetői kommunikációs eszköz címmel.

 

Viccel a főnököm?! A humor mint vezetői kommunikációs eszköz

A LeSeCK-modell (Aczél et al. 2019 m.a.) részeként értelmezett Leadership készség-együttest nem pozícióként, hanem vezetői befolyásként fogjuk fel. A hatékony vezető konzultál, motivál és inspirál (Garton 2017), illetve utat mutat (Hedges 2017).

A kiemelkedő vezetők megfigyelése (vö. Myatt 2012) nyomán azt lehet megál-lapítani, hogy a jó vezető ideje nagy többségét interperszonális szituációkban tölti. A jó vezető egyben jó kommunikátor is. Az üzenetét úgy kell eljuttatnia a célközönségé-hez (adott esetben a munkatársak közösségéhez), hogy a ráció mellett a hallgatóság érzelmeire, aspirációira is épít. A hatékony kommunikáció interperszonális, csoporton belüli, csoportok közötti, szervezeti és externális szinten is kiemelten fontos. A vezetői készségegyüttes másik átfogó jellegzetességének tekinthető, hogy a vezető nemcsak magas önreflexiós képességgel rendelkezik, hanem másokra is képes koncentráltan, aktívan figyelni.

A humor értelmezésemben a nem-komoly, játékos, nem fenyegető kommunika-tív tevékenységeket foglalja össze, amelyek kognitív inkongruenciát, valamennyi ag-ressziót, pszichológiai megkönnyebbülést és freudi elnevezéssel élve „Witzarbeit"-ot, azaz viccmunkát foglalnak magukban (Brock 2008: 555; Freud 1905/1985). A humor multifunkcionalitása miatt kifejezetten hatékony kommunikációs eszköz.

Az előadás azt a kérdéskört járja körül desktop-kutatás módszertanával, hogy a jelenleg érvényes menedzsment-szakirodalom mit állít, esetleg mit tanácsol a humor munkahelyi szituációkban történő használatáról, külön kitérve a női vezetők és a hu-mor kapcsolatára.

 

Kulcsszavak

leadership, vezető, menedzsment, humor a munkahelyen, kommunikáció.

 

Irodalom

Aczél Petra – Veszelszki Ágnes − Deli Eszter – Kovács Lajos – Rétvári Márton m. a. A LeSeCK-modell mint az üzleti kommunikációfejlesztés alapja. Filológia.hu.
Brock, Alexander 2008. Humor, jokes, and irony versus mocking, gossip and black humor. In Antos, Gerd – Ventola, Eija (ed.): Handbook of Interpersonal Communication. Handbooks of Applied Linguistics, Vol. 2. Berlin – New York: Mouton de Gruyter. 541–565.
Freud, Sigmund 1905/1985. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Leipzig: Gustav Kiepenheuer.
Garton, Eric 2017. How to Be an Inspiring Leader. Harvard Business Review. April 25, 2017.
Hedges, Kristi 2017. 5 Questions to Help Your Employees Find Their Inner Purpose. Harvard Business Review. August 17, 2017.
Myatt, Mike 2012. 10 Communication Secrets of Great Leaders. Forbes. Apr 4, 2012.

 

 

 

A konferencia Facebook-eseménye

Konferenciaabsztraktok

Az előadás rövidített, animációk nélküli változata 

 

Köszönöm a barátaimnak, hogy hozzájárultak és folyamatosan hozzájárulnak a példatár bővítéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat