Tanácsok a portfólió elkészítéséhez
2016. április 28. csütörtök, 10:31

Az Íráskészség-fejlesztés kurzus hallgatóinak

 

Tartalmi és helyesírási tanácsok

Ügyeljenek az udvarias megfogalmazásmódra! Ez különösképpen igaz a meghívóra és a felkérésre.

Figyeljenek a helyes írásmódokra, kiemelten a nevek és adatok írására.

Ne maradjon le a keltezés (hely + dátum, például: Budapest, 2017. november 20-án). A dátumbeli pontok után szóközt kell hagyni (2017. 10. 25., nem pedig: 2017.10.25.).

Az évszámok és az időpontok közé nagykötőjelet kell tenni (például: 2010–2014; 10–11.30).

Az új helyesírás szerint a két kötőjeles e-mail-cím a helyes forma.

A hivatalos levél címzettjét személyesen szólítjuk meg, minden esettanulmányban szerepelnek a címzettek nevei (nem: Tisztelt Hölgyem/Uram!). Ha ismerjük a címzett beosztását, az is szerepeljen a megszólításban (például: Tisztelt Kia Dóra Igazgató Asszony! Tisztelt Honla Pál Rektor Úr!).

Töltsék ki (fiktív) adatokkal az iratokat!

Az adatokat a hivatalos iratokban ne rövidítsék (például: Budapest, nem: Bp.).

Az irányítószám után nem szükséges sem pont, sem vessző (helyes: 1234 Budapest; nem: 1114, Budapest; 1234. Budapest).

A keltezés után következik az aláírás, nem pedig fordítva.

Az aláíráshoz nem szükséges pontokat vagy vonalakat tenni. Hagyjanak elegendő helyet az aláírásnak!

A kerekasztal-beszélgetés (helyes írásmódja ez!) egy, több résztvevős, moderátor által vezetett beszélgetést jelent.

 

Formázási tanácsok

Sorkizárt legyen a levelek és hivatalos iratok szövege. Kapcsolják be az automatikus elválasztást is!

Az aláhúzást ne használják kiemelésre!

A programterv olyan formában készüljön el, hogy az kiadható legyen a meghívott vendégeknek.

Ne feledkezzenek el a tabulátor használatáról (főként a programtervben, életrajzban)! 

Keresés

Google-ajánlat