Protokoll és kommunikáció
2019. december 28. szombat, 17:58

Berne, Eric 1987: Emberi játszmák. Gondolat Kiadó.

Hall, Edward T. – Mildred Hall 1990: Understanding Cultural Differences. Yarmouth, Maine.

Hull, Raymond 1998: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár Kiadó. 59–75.

Kepes Ágnes – Sille István 2006: Protokoll és etikett a gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Molnár György 2002: Protokoll az üzleti életben. Budapest: Corvinus Egyetem.

Morrison, T. – Conaway, W. A. – Borden, G. A. é.n.: Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra Kiadó.

Ottlik Károly 1993, 1995, 1996: Protokoll; Protokoll Plusz; Protokoll Extra. Budapest: Protokoll '96 Könyvkiadó Kft.

Sille István 2008: Illem, etikett, protokoll. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Watzke-Otte, Susanne 2010: Small Talk. Souverän und formgewandt kommunizieren. Pocket Business. Berlin: Cornelsen Verlag.

Botta Dénes, Püspöky István, Vertel Beatrix 2006: A névjegy története. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Emily Post

Amy Vanderbilt

Görög Ibolya

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat