Kutatásmódszertan

Kutatásmódszertan általában

Babbie, Earl 2008: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó.

Héra Gábor – Ligeti György 2005: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest: Osiris.

Majoros Pál 2006: A kutatásmódszertan alapjai. Tanácsok, tippek, trükkök (nem csak szakdolgozat-íróknak). Budapest: Perfekt Kiadó.

 

Kvantitatív módszerek, különös tekintettel a kérdőívre

Query, Jim L. et al. 2009: Using Quantitative Methods to Conduct Applied Communication Research. In: Frey, Lawrence R. – Cissna, Kenneth N. (eds.): Routledge Handbook of Applied Communication Research. New York: Routledge. 81−105.

 

Kvalitatív módszerek, különös tekintettel az interjúra

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (eds.) 2005: Handbook of qualitative research (3rd ed.). London, England: Sage.

Horváth Dóra – Mitev Ariel 2015: Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.

Mason, Jennifer 2005: Kvalitatív kutatás. Budapest: Jószöveg Műhely.

Schleicher Nóra 2007: Kvalitatív kutatási módszerek a társadalomtudományokban. Budapest: Századvég.

 

Interjú

Hepburn, Alexa - Potter, Jonathan Potter (é. n.): Eight challenges for interview researchers. Online verzió. 555–570.

Potter, J., & Mulkay, M. (1985): Scientists' interview talk: Interviews as a technique for revealing participants' interpretative practices. In M. Brenner, J. Brown, & D. Canter (Eds.), The research interview: Uses and approaches. London, England: Academic Press. 247–271.

Andrews, M. (2008): Never the last word: Revisiting data. In M. Andrews, C. Squire, & M. Tamboukou (Eds.), Doing narrative research. London, England: Sage. 86–101.

Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (Eds.) (2001): Handbook of interview research: Context and method. London, England: Sage.

Hepburn, A., & Bolden, G. (in press): Transcription for conversation analysis. In J. Sidnell & T. Stivers (Eds.), Blackwell handbook of conversation analysis. Oxford, England: Blackwell.

Houtkoop-Steenstra, H. (2000): Interaction and the standardized survey interview: The living questionnaire. Cambridge, England: Cambridge University Press.

 

Tartalomelemzés

Schreier, M. (2014). Ways of doing qualitative content analysis: Disentangling terms and terminologies. Forum: Qualitative Social Research, 15(1), 18. http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1401185

 

 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2018. augusztus 26. vasárnap, 13:00
 

Keresés

Google-ajánlat