A kommunikáció és média leírási módjai

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris.

Bajomi-Lázár Péter 2006: Manipulál-e a média? Médiakutató 2006. nyár. http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/

Barlai Róbert – Kővágó György 2004: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció. Budapest: Századvég Kiadó.

Béres István – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest: Osiris.

Brockman, John (ed.) 2011: Is the Internet Changing the Way You Think? The Net's Impact on our Minds and Future. New York: Harper Collins Publishers.

Cormode, Graham – Krishnamurthy, Balachander 2008: Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday 13/6.

Császi Lajos 2008: Médiakutatás a kulturális fordulat után. Médiakutató 2008. ősz. http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/07_mediakutatas_forradalom

Gerbner, George 2000: A média rejtett üzenete. Budapest: Osiris Kiadó.

Hall, Edward T. – Mildred Hall 1990: Understanding Cultural Differences. Yarmouth, Maine.

Heeper, Astrid – Schmidt, Michael 2010: Verhandlungstechniken. Vorbereitung, Strategie und erfolgreicher Abschluss. Pocket Business. Berlin: Cornelsen Verlag.

Hofstede honlapja. http://www.geert-hofstede.com

Horányi Özséb 1999 (2001): A személyközi kommunikációról. In Béres István – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest: Osiris. 57–85.

Knautz, Kathrin − Baran, Katsiaryna S. (eds.): Facets of Facebook: Use and Users. Series Knowledge & Information. Berlin−Boston: De Gruyter Mouton.

McCombs, Maxwell E. – Shaw, Donald L. 1972 (1995): The agenda-setting function of mass media. In Boyd-Barret, Oliver – Newbold, Chris (eds): Approaches to Media. A Reader. London: Arnold.

Pratkanis, Anthony – Aronson, Elliot 1992: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: Ab Ovo Kiadó.

Stachó László – Molnár Bálint szerk. 2009: A médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Századvég Kiadó.

Thibault, Paul J. 2008: Face-to-face communication and body language. In: Antos, Gerd – Ventola, Eija (ed.): Handbook of Interpersonal Communication. Berlin – New York: Mouton de Gruyter. 285–330.

Trompenaars, Fons 1993: Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. Random House Business Books.

Frey, Lawrence R.

Módosítás dátuma: 2016. szeptember 20. kedd, 10:12
 

Keresés

Google-ajánlat