Borkommunikáció
2017. szeptember 08. péntek, 22:31

Veszelszki Ágnes (szerk.) 2018: Borkommunikáció. Aszútól a zenitig. Budapest: Századvég Kiadó.

[a kötet Facebook-oldala] [a kötet Instagram-oldala]

 

Berkowitz, Mark 1996: World's Earliest Wine. Archaeology (Archaeological Institute of America) 49/5.

Carter, Felicity 2017: The art of wine storytelling. Meininger's Wine Business International. 18–20.

Domán Szilvia 2007: Jobban ízlik-e a drágább bor? A bor minősége és ára összefüggéseinek vizsgálata vaktesztek segítségével. Marketing és Menedzsment 41/4−5: 64−67.

Durrieu, François – Remaud, Hervé – Chaudier, Fabrice – Barre, Aude – Chateau, Christophe 2011: Qu'est-ce que le marketing du vin?. Les Cahiers Marketing du CIVB. 4–10.

Fehér, János; Lengyel, Gabriella; Lugasi, Andrea 2007: The cultural history of wine. Theoretical background to wine therapy. Central European Journal of Medicine 2/4: 379–391.

Gaál Béla – Párdányi Miklós 2006: Bormarketing. A magyar borok marketingje. Tatabánya: Alfadat-Press Kft.

Hall, Colin Michael – Mitchell, Richard 2007: Wine Marketing: A Practical Guide. Abingdon: Routledge.

Hamvas Béla (bármelyik kiadás): A bor filozófiája.

Horváth Ferenc 2005: Különc borvidék: Sopron, a kékfrankos fővárosa. Sopron: Bormarketing Műhely.

Jellinek, E. M. 1976: Drinkers and Alcoholics in Ancient Rome. Edited by Carole D. Yawney and Robert E. Popham. Journal of Studies on Alcohol 37/ 11: 1718−1740.

Johnson, Hugh 1989: The Story of Wine. Simon and Schuster.

Lehrer, Adrienne 2009: Wine & Conversation. Oxford et al.: Oxford University Press.

Lukacs, Paul 2013: Inventing Wine: A New History of One of the World's Most Ancient Pleasures. New York – London: W. W. Norton.

McGechan, Bruce 2013: Wine marketing online: How to use the newest tools of marketing to boost profits and build brands. San Francisco: Broad and Bench Publishing.

McGovern, Patrick E. 2003/2007: Ancient Wine: The Search for the Origins of Viniculture. Princeton University Press.

McGovern, Patrick E. 2010: Uncorking the Past: The Quest for Wine, Beer, and Other Alcoholic Beverages. University of California Press.

Olsen, Janeen – Wagner, Paul – Thack, Liz 2016: Wine Marketing & Sales, Second edition: Success Strategies for a Saturated Market. San Francisco: Board and Bench Publishing.

Papp János 2009: A magyar − és azon belül a tokaji − borok piacszegmentációjával kapcsolatos kérdések. Marketing és Menedzsment 43/3. 24−37.

Robinson, Jancis; Harding, Julia; Vouillamoz, Jose 2013: Wine Grapes. Harper Collins.

Sandler, Merton; Pinder, Roger (eds.) 2002: Wine: A Scientific Exploration. CRC Press.

Tóth-Czifra, Erzsébet 2014: From Cabernet Sauvignon to Egri Csillag: Changing patterns in Hungarian wine naming. Hungarian Studies 28/2: 315−332.

Varriano, John 2011: Wine: A Cultural History. Reaktion Books.

 

Allhoff, Fritz (szerk.) 2008: Wine & Philosophy. A Symposium on Thinking and Drinking. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Ambrus Lajos 2005: A Bakator. Magyar Nemzet, 2005. április 16.

Andrásfalvy Bertalan 1957: A vörösbor Magyarországon. Szőlőművelésünk balkáni kapcsolatai. Néprajzi Értesítő XXXIX: 49−69.

Balassa Iván 1991: Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Tokaj: Tokaj-Hegyaljai ÁG Borkombinát.

Balázs Géza 1998: A magyar pálinka. Budapest: Aula.

Balázs Géza 2004: Pálinka, a hungarikum. Budapest: Állami Nyomda.

Balázs Géza 2012: Nagy párlat- és pálinkakönyv. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság.

Balázs Géza 2016: Szőlőfajták neve. E-nyelv.hu, 2016. 05. 30. http://www.e-nyelv.hu/2016-05-30/szolofajtak-neve/ [2018. 07. 08.]

Balázs Géza 2018: A nyelvi humor antropológiája. Századvég 87: 57−72.

Balogh Jeremiás Máté 2017: A vezető magyar online borboltokkal végzett kutatás adatai. Munkatárs: Szanyi Judit. Kézirat. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

Beck Tibor é. n.: A magyar bortermelő lelki alkata. Rubicon. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_magyar_bortermelo_lelki_alkata [2018. 07. 01.]

Benkei Ildikó (szerk.) 2016: Az istenszülőnek ajánlva. Lőrincz György borásszal beszélget Benkei Ildikó. Budapest: Kairosz.

Benyák Ferenc − Benyák Zoltán 2003: A bor mint nemzeti jelkép. Budapest: Hermész Kör.

Benyák Zoltán 2016: Három város. Budapest: Kortárs Kiadó.

Bhat, Subodh − Reddy, Srinivas K. 1998: Symbolic and functional positioning of brands. Journal of Consumer Marketing 12/1: 32−43.

Botos Ernő Péter − Marcinkó Ferenc 2005: Tokaj boratlasz. Budapest: Bor-Kép.

Botos Ernő Péter 2004: Bormarketing. In Botos Ernő Péter − Hajdú Istvánné: Bormarketing. Budapest: Mezőgazda. 95–164.

Botos Ernő Péter 2005: Villány boratlasz. Budapest: Bor-Kép.

Bouquet, Pierrick 2012: Social Media Marketing in the American and French wine industry in 2011. ABLE Social Media Marketing. http://ablesocial.com/market-research [2016. 02. 03.]

Csávossy György 1994: Gondolatok a bortékában. Kolozsvár: Dacia.

Csoma Zsigmond 1984 [1985]: A filoxéra és hatása a Káli-medencében. In Törőcsik Zoltán – Uzsoki András (szerk.): A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. Veszprém. 733−757.

Csoma Zsigmond 1986: Nászéjszakák bora: a somlai. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó.

Csoma Zsigmond 1994−1995: Szőlészeti, borászati hagyományok, a megújulás és a közösség kötelékében. Kapcsolatok, hatások, konfliktusok Dunántúl és Európa között a 17. század végétől a 20. század elejéig. Budapest−Debrecen. 289−344.

Dornyay Béla 1939a: A balatonparti Gyenesdiás régi fapincéi. Néprajzi Értesítő 1939/1: 48−59.

Dornyay Béla 1939b: A keszthelyvidéki szőlőhegyek múltjából. Vasi Szemle 1939/4: 210−221; 1939/5−6: 301−312.

Dömötör Tekla 1974: A népszokások költészete. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Éberhardt K. 2013: Szekszárdi borászatok marketingtevékenysége. Szakdolgozat. Budapest: BGF.

Égető Melinda 2001: Szőlőművelés és borászat. In Paládi-Kovács Attila (szerk.): Magyar néprajz II. Gazdálkodás. Budapest: Akadémiai Kiadó. 527−596.

Elliot, Statia – Barth, Joe E. 2012: Wine label design and personality preferences of millennials. Journal of Product & Brand Management 21/3: 183–191.
Fajcsák Attila 1990: Az egri szőlőművelés szokásai és hiedelmei. Eger: Dobó István Vármúzeum.

Fazio, Russel H. – Williams, Carol J. – Powell, Martha C. 2000: Measuring Associative Strength: Category Item Associations and Their Activation from Memory. Political Psychology 21/1: 7–25.

Forbes, Sharon L. – Dean, David L. 2013: Consumer Perceptions of Wine Brand Names. Faculty of Commerce Working Papers 5: 1–11.

Franson, Paul 2006: Labels Gone Wild. Wine Enthusiast Network. https://www.winemag.com/2006/03/01/labels-gone-wild/ [2018. 02. 03.]

Gaál Béla – Párdányi Miklós 2006: Bormarketing. A magyar borok marketingje. Tatabánya: Alfadat-Press.

GfK Hungária Piackutató Intézet 2008: Borfeltáró kutatás a Nemzeti Bormarketing Program keretében. Budapest: GfK.

Gluckman, Robert L. 1990: Consumer Approach to Branded Wines. European Journal of Marketing 24/4: 27−46.

Grimes, William 2011: With Rude Names, Wine Stops Minding Its Manners. The New York Times. http://www.nytimes.com/2011/12/07/dining/with-rude-names-wine-stops-minding-its-manners.html [2018. 02. 03.]

Hall, Michael C. – Mitchell, Richard 2008: Wine Marketing: A practical guide. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Hamvas Béla 2010: A bor filozófiája. Budapest: Medio. Másik kiadása: Hamvas Béla é. n.: A bor filozófiája. Szentendre: Editio M Kiadói Kft.

Hanula Zsolt 2009: 160 éve nem koccint sörrel a magyar. Index, 2009. 10. 06. https://index.hu/tudomany/tortenelem/2009/10/06/160_eve_nem_koccint_sorrel_a_magyar/ [2018. 03. 16.]

Harsányi Dávid − Hlédik Erika 2016: Nagy Bor Teszt Eredmények. Trinety Media Kft. http://nagyborteszt.hu/eredmenyek_2016.pdf [2018. 02. 22.]

Harsányi Dávid − Hlédik Erika 2017: A hazai borfogyasztói szegmensek 2016-ban. In Bányai Edit − Lányi Beatrix − Törőcsik Mária (szerk.): Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. 179–188. https://emok.hu/tanulmany-kereso/d541:a-hazai-borfogyasztoi-szegmensek-2016-ban [2017. 09. 27.]

HNT 2016 = Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2016: Magyarország szőlészetének és borászatának helyzete. http://www.borrend.hu/dynamic/hirek/magyarorszag_szoleszetenek_es_boraszatanak_helyzete__2016.pdf [2018. 02. 03.]

Hofmeister Tóth Ágnes – Totth Gedeon 2003a: A borvásárlási döntéseket befolyásoló tényezők. Reklámvonal, különkiadás 2003. november: 18−21.

Hofmeister Tóth Ágnes – Totth Gedeon 2003b: Miért beteg a magyar bormarketing? Reklámvonal, különkiadás 2003. november: 22−24.

Hofmeister Tóth Ágnes – Totth Gedeon 2004: Hogyan választanak a fogyasztók bort? Marketing & Menedzsment 2004/4: 14−21.

Hofmeister-Tóth Ágnes – Totth Gedeon 2006: A jó bornak nem kell cégér. Előadás. VII. Bormarketing Konferencia. Sopron, 2006. december 6.
HVG 2014: Nagyon megy a piacot robbantó borkereskedésnek. Hvg.hu. http://hvg.hu/kkv/20140127_Nagyon_megy_a_piacot_robbanto_borkeresked [2017. 09. 26.]

Illés Péter 2017: Tájfenntartó szőlőhegyi gazdaközösségek. Néprajzi, történeti és szociokulturális antropológiai írások az Őrség, a Vasi-hegyhát/Kemeneshát és a Kemenesalja kistájakról. Szombathely: Savaria.

Jankó János 1902: A Balaton-melléki lakosság néprajza. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III/2. Budapest: k. n.

Jouvin, Laurent 2012: Funny Wine Names That Will Make You Buy Wine. Wineponder. http://www.wineponder.com/funny-wine-names/ [2018. 02. 03.]

Kapferer, Jean-Noel 1992: Strategic brand management: New Approaches to creating and evaluating brand equity. London: Kogan-Page.

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor 2002: Magyarságszimbólumok. Budapest: Európai Folklór Intézet.

Keleti Károly 1875: Magyarország szőlészeti statisztikája 1860−1873. Budapest: k. n.

Kendall, K. W. − Fenwick, Ian 1979: What do you learn standing in the supermarket aisle? Advances in Consumer Research 6: 153−160.

Kerekes Lajos 1941: Pomológia. A Növényvédelem és Kertészet kiadása.

Kiricsi Zoltán 2004: Magyar bormárkák nevei. Névtani Értesítő 26: 156–160.

Kiss Lajos 1988: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 1−2. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Lehrer, Adrienne 2009: Wine & Conversation. Second edition. Oxford: Oxford University Press.

Lockshin, Larry 1997: Branding and Brand Management in the Wine Industry. The Australian and New Zealand Wine Industry Journal 12/4: 386−387.

Lockshin, Larry − Corsi, Armando Maria 2012: Consumer behaviour for wine 2.0: A review since 2003 and future directions. Wine Economics and Policy 1/1: 2−23.

Lockshin, Larry − Spawton, Anthony L. − Macintosh, Gerrard 1997: Using Product, Brand and Purchasing Involvement for Retail Segmentation. Journal of Retailing and Consumer Services 4/3: 171−183.

Lukács László − Ambrus Lajos − L. Simon László 2005: Édes szőlő, tüzes bor. A Velencei-tó környékének szőlő- és borkultúrája. Budapest − Pázmánd: Ráció Kiadó − Velencei-tó Környékéért Alapítvány.

Mező Ferenc 2012: Bormarketing. Eger: Eszterházy Károly Főiskola.

Miller, Karen – Chadee, Doren 2008: The relevance and irrelevance of the brand for small and medium wine enterprises. Small Enterprise Research 16/2: 32–34.

Mora, Pierre 2016: Wine positioning. Heidelberg: Springer.

Müller Róbert 1990: A földművelés fejlődése a kezdetektől a törökkor végéig. In Müller Róbert – Petánovics Katalin: A földművelés története. A Balatoni Múzeum Állandó Kiállításának Katalógusai 4. Keszthely. 3−10.

Nagy Zita 2010: Királyleányka – Egy igazi nő a szőlőfajták között. Borászportál, 2010. 03. 17. https://www.boraszportal.hu/hirszuret/kiralyleanyka_egy_igazi_no_a_szolofajtak_kozott-1240# [2018. 05. 09.]

Nyulasi Gábriel 2011: A fehér szőlők illatos kishercege: az Irsai Olivér. Borászportál, 2011. 04. 24. https://www.boraszportal.hu/hirszuret/feher_szolok_illatos_kishercege_irsai_oliver-833 [2018. 05. 09.]

Oszoli Ágnes – Szabó A. – Molnár E. – Botos E. P. 2003: Borfogyasztási szokások Magyarországon. Kecskemét: Oszkő Tanácsadó Bt. – FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet.

Pap Miklós 1985: A tokaji. Budapest: Gondolat.

Papp János 2003: A promóciós eszközök használatának lehetőségei a borkereskedelemben. In Lehota József – Fehér István (szerk.): Borexport-marketing. Gödöllő: SZIE. 177−192.

Papp-Váry Árpád 2010: Bátor borok. Marketing & Média 15: 16–17.

Paradis, Carita − Eeg-Olofsson, Mats 2013: Describing Sensory Experience: The Genre of Wine Reviews. Metaphor and Symbol 28/1: 22−40.

Péchy László – Bednárik Éva – Pakainé Kováts Judit – Rigler Zsolt 2013: Bormarketing munkát támogató piackutatás a magyar borpiacon. Sopron: Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.

Pettkó Béla 1894: Egy XVII. századi hegyközség törvényei. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 30−34.

Petneki Áron 2016: A tokaji bor dicsérete. Rubicon 2016/8: 52.

Post, Peggy 1997: Emily Post's Etiquette 75th Anniversary Edition. Table Settings. H. n.: Harper-Collins.

Rácz János 1997: Kétszáz magyar szőlőnév. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Rácz János 2003: A Szőlő és Bor. Magyar Nyelvőr 127/3: 283−287. http://nyelvor.c3.hu/period/1273/127303.pdf [2018. 07. 08.]

Resnick, Evelyn 2008: Wine Brands. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Rohály Gábor 2017: A bor teológiája. Budapest: Akó Kiadó.

Schams Ferenc 1932−1933: Ungarns Weinbau...vollständiger Beschreibung sämtlicher berühmten Weingebirge des ungarischen Reiches. . . I – II. Pest: k. n.

Schleicher Vera 2008: Zárójelentés. Jankó János nyomában – Balaton az ezredfordulón. http://real.mtak.hu/1874/1/48831_ZJ1.pdf [2018. 03. 13.]

Sherman, Scott – Tuten, Tracy 2011: Message on a bottle: the wine label's influence. International Journal of Wine Business Research 23/3: 221–234.

Sille István 2012: Illem, etikett, protokoll. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Simon András 2006: A technológia és minőség kapcsolata a szőlőfeldolgozás-mustnyerés munkafolyamatában. A dél-zalai példa. Disszertáció. Budapest: ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola. http://doktori.btk.elte.hu/folk/ [2018. 03. 13.]

Spawton, Tony 1990: Marketing Planning for Wine: The Wine Marketing Environment. International Journal of Wine Marketing 2/2: 2−49.

Spawton, Tony 1998: Building Brands in the Wine Sector. The Australian and New Zealand Wine Industry Journal 13: 417−420.

Szekfű Gyula 1922: A magyar bortermelő lelki alkata. Budapest: Eggenberger.

Szolnoki, Gergely − Taits, Dimitri – Hoffmann, Carsten 2014a: A cross-cultural comparison of social media usage in the wine business. 8th AWBR International Conference, June 28-30, 2014, Geisenheim, Germany. http://academyofwinebusiness.com/wp-content/uploads/2014/07/SMon03_Szolnoki_Gergely.pdf [2017. 03. 15.]

Szolnoki, Gergely − Taits, Dimitri − Nagel, Moritz – Fortunato, Alessio 2014b: Using Social Media in the Wine Business. An Exploratory Study from Germany. International Journal of Wine Business Research 26/2: 3−19.

Szolnoki, Gergely − Thach, Liz – Kolb, Dani (szerk.) 2016: Successful social media and ecommerce strategies in the wine industry. New York: Palgrave Macmillan.

Szolnoki Gergely – Totth Gedeon 2018: A magyar borszektor elemzése piaci és fogyasztói szempontból. Borászati Füzetek XXVIII/1: 1−30.

Sztanev Bertalan 2016: Borkedvelők kézikönyve. Budapest: Alinea.

Tomcsányi Pál 1988: Az élelmiszergazdasági marketing alapjai. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó.

Totth Gedeon 2017: Bormarketing. In Szakály Zoltán (szerk.): Élelmiszer-marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó. 468–477.

Vajkai Aurél 1938: A parasztszőlőmívelés és bortermelés Veszprém megye déli részén. Néprajzi Értesítő 1938/1: 15−48.

Vajkai Aurél 1958: Balaton melléki présházak. Budapest: Képzőművészeti Alap.

Vajkai Aurél 1964: Balatonmellék. Budapest: Gondolat Kiadó.

Vámos Lászlóné 2006: Terítési és felszolgálási alapismeretek. http://www.protokoll-etikett.hu/cikk/49238/teritesi-es-felszolgalasi-alapismeretek?area=625 [2018. 07. 06.]

Vincze István 1958: Magyar borsajtók. Ethnographia 1958/1: 1−28.

Vincze István 1971: Történeti-néprajzi összehasonlító vizsgálatok a kelet-európai szőlőkultúra körében. Módszertani meggondolások, kutatási eredmények. Népi Kultúra – Népi Társadalom V−VI: 310−314.

Vinkó József 2017: Legyen inkább fröccs! Magyar Konyha, 2017. 08. 07. http://magyarkonyhaonline.hu/borozo/legyen-inkabb-froccs [2018. 03. 11.]

Watson, Quinn 2011: Social media increases wine sales and consumption. Bachelor thesis, Faculty of the Agribusiness Department, California Polytechnic State University. http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=agbsp [2017. 09. 20.]

 

Borgazdaság

Anderson, Kym, ed. 2004 The World's Wine Markets: Globalization at Work. London: Elgar.

Black, Rachel. 2013 Vino Naturale: Tensions between Nature and Technology in the Glass. In Wine and Culture: Vineyard to Glass. Rachel Black and RobertUlin, eds. Pp. 279–294. London: Bloomsbury.

Black, Rachel, and Robert Ulin, eds. 2013 Wine and Culture: Vineyard to Glass. London: Bloomsbury.

Borislavov, Yassen. 2004 Bulgarian Wine Book: History, Culture, Cellars, Wines. Sofia: TRUD.

Demossier, Marion. 2013 Following Grand Crus: Global Markets, Transnational Histories, and Wine. In Wine and Culture: Vineyard to Glass. Rachel Black andRobert Ulin, eds. Pp. 183–200. London: Bloomsbury.

Manning, Paul, and Ann Uplisashvili. 2007 "Our Beer": Ethnographic Brands in Postsocialist Georgia. American Anthropologist 109(4):626–641.

Meneley, Anne. 2014 Discourses of Distinction in Contemporary Palestinian Extra-Virgin Olive Oil Production. Food and Foodways 22:48–64.

Trubek, Amy. 2008 The Taste of Place: A Cultural Journey into Terroir. Berkeley: University of California Press.

Walker, Adam, and Paul Manning. 2013. Georgian Wine: The Transformation of Socialist Quantity into Postsocialist Quality. In Wine and Culture: Vineyard toGlass. Rachael Black and Robert Ulin, eds. Pp. 201–220. London: Bloomsbury

 

Internetes oldalak
W_BG2 = Erdélyi Napló. https://erdelyinaplo.ro/aktualis/riportok/hazatert-a-bakator-az-ermellekre [2017. 12. 01.]
W_BJ1 = ILS 2016: Internet Live Stats. Number of users. http://www.internetlivestats.com/internet-users/ [már nem elérhető tartalom, utolsó ellenőrzés: 2016. 02. 02.]
W_BJ2 = CBI 2016: CBI Market Intelligence. Centre for the Promotion of Imports from developing countries. Netherlands Ministry of Foreign Affairs. Market Intelligence Product Factsheet. Online market channels for wine in Europe. https://www.cbi.eu/sites/default/files/market_information/researches/product-factsheet-europe-online-market-channels-wine-2016.pdf [2016. 02. 03.]
W_BJ3 = STATISTA 2018a: On-line statistical databases. Revenues of the Italian online retailers of wine in Italy from 2014 to 2016* (in 1,000 euros). https://www.statista.com/statistics/628159/italian-online-retailers-of-wine-in-italy/ [2018. 02. 22.]
W_BJ4 = STATISTA 2018b: On-line statistical databases. Spending on advertising in Hungary from 2007 to 2018, by medium (in million Hungarian forint). https://www.statista.com/statistics/491779/advertising-spend-by-medium-hungary/ [2018. 02. 22.]
W_BJ5 = The Independent 2012: The 10 Best online wine shops. http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/the-10-best-online-wine-shops-7852016.html [2017.09.26]
W_BJ6 = EUROSTAT 2017: E-commerce statistics for individuals. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals [2017. 03. 15.]
W_BJ7 = e-Net 2017: Internetkutató és Tanácsadó Kft. http://www.enet.hu/hirek/minden-25-forintot-a-neten-koltenek-el-a-magyarok/ [2017. 03. 15.]
W_BJ8 = Ecommerce Europe 2017: Europe B2C Ecommerce. https://www.ecommerce-europe.eu/ [2017. 03. 10.]
W_BJ9 = Borászportál 2018: Fejenként 26 liter bort iszunk évente. http://www.boraszportal.hu/hirszuret/fejenkent-26-liter-bort-iszunk-evente-6752 [2018. 02. 22.]
W_BJ10 = Borászportál 2017: Így isztok ti. Nagy Bor Teszt részeredmények. http://www.boraszportal.hu/hirszuret/igy-iszunk-mi---nagy-bor-teszt-reszeredmenyek-6594 [2017. 09. 27.]
W_BJ11 = Orientpress 2017: Áttörés készül a minőségi borfogyasztásban. http://orientpress.hu/cikk/attores-keszul-a-minosegi-borfogyasztasban [2017. 09. 22.]
W_BJ12 = Bortársaság 2017: Honlap. https://www.bortarsasag.hu/hu/bortarsasag/tortenetunk [2017. 09. 23.]
W_KL1 = Borászati termékek jelölési útmutatója 2010. http://boraszat.kormany.hu/download/c/39/20000/jelolesi-utmutato.pdf [2018. 01. 28.]
W_KL2 = Bortársaság 2018. https://www.bortarsasag.hu/hu/bor/ [2018. 01. 28.]
W_KL3 = Brands For Fans Serve Wines That Rock 2014. http://www.brandsforfans.se/bff/spotlight/Winesthatrock-systembolaget/#.Wn2ZurKGOpo [2018. 02. 01.]
W_KL4 = Hilltop History 2018. http://hilltop.hu/en/history [2018. 02. 14.]
W_KL5 = Az Ezerötös 2013. https://www.bortarsasag.hu/hu/ajanlo/Augusztusban_ajanljuk_2013?print=1
W_KS1 = https://hu.wikipedia.org/wiki/St._Andrea_Szőlőbirtok [2018. 03. 15.]
W_KS2 = www.katolikus.hu [2018. 03. 15.]
W_KS3 = https://en.wikipedia.org/wiki/Dmanisi_skull_5 [2018. 03. 15.]
W_KS4 = https://en.wikipedia.org/wiki/Shulaveri-Shomu_culture [2018. 03. 15.]
W_KS5 = http://www.sci-news.com/archaeology/worlds-oldest-wine-georgia-05427.html [2018. 03. 15.]
W_KS6 = https://www.atlasobscura.com/articles/found-two-secret-rooms-in-king-tuts-tomb [2018. 03. 15.]
W_KS7 = https://en.wikipedia.org/wiki/Jamshid [2018. 03. 15.]
W_KS8 = https://www.foodscovery.it/foodheroes-magazine/la-storia-del-vino/ [2018. 03. 15.]
W_NA1 = http://www.hungarianwines.eu/2016/10/25/make-love-and-drink-juhfark-does-it-help-if-you-want-a-baby-boy/ [2018. 07. 03.]
W_OG1 = https://balatoni-kor.hu/Content/data/BalatonBor%20szab%C3%A1lyzat,%20tudnival%C3%B3k.pdf [2018. 05. 09.]
W_OG2 = http://vinoport.hu/tema/balatonbor-a-regio-zaszloshajoja/3477 [2018. 05. 09.]
W_OG3 = http://www.balatonregion.hu/images/doc/public/balaton_koncepcio_2014_10_30-1132.pdf [2018. 05. 09.]
W_OG4 = https://welovebalaton.hu/bor.gasztro/egyedul.a.fakanalak.nem.fagynak.be.balatoni.ettermek.telen.is.nyitva [2018. 05. 09.]
W_SZI1 = http://www.szepzold.hu/magyar_szolofajtak_csabagyongye_kunleany_kiralyleanyka_ [2018. 05. 09.]
W_SZI2 = www.boraszportal.hu [2018. 05. 09.]
W_SZI3 = https://vs.hu/magazin/osszes/az-almok-reggelre-szetfoszlanak-0521#!s0 [2017. 06. 28.]
W_SZI4 = https://vs.hu/gazdasag/osszes/a-kormany-dontott-2017-a-furmint-eve-0202 [2017. 06. 28.]
W_VA1 = https://hu.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6ccs [2018. 03. 16.]
W_VA2 = https://dailynewshungary.com/ultimate-guide-hungarian-froccs/ [2018. 03. 16.]
W_VA3 = http://konyha.tv/froccsszotar/ [2018. 03. 16.]
W_VA4 = http://magyarkonyhaonline.hu/borozo/legyen-inkabb-froccs [2018. 03. 16.]
W_VA5 = http://miskolcipince.brskft.hu/miskolcipince/index.php/regi-magyar-mertekegysegek/101-a-froeccs-mertekegysegei [2017. 12. 20.; már nem elérhető]
W_VA6 = http://www.origo.hu/tafelspicc/ital/20140602-hany-fele-froccsot-ismer.html [2018. 03. 16.]
W_VA7 = http://www.cookta.hu/hir/20160607-minek-nevezzelek-itt-a-froccs-kisokos [2018. 03. 16.]
W_VA8 = http://www.cultofwine.hu/froccsmester-hagyomanyos-froccs/ [2018. 03. 16.]
W_VA9 = http://fussbaszod.hu/2016/03/12/froccs-mindenkinek-2/ [2018. 03. 16.]
W_VA10 = http://www.manhertz-szikviz.hu/lexikon.html [2018. 03. 16.]
W_VA11 = http://www.mindmegette.hu/froccs-szotar-spritzer-froccs-frocsi-39812/ [2018. 03. 16.]
W_VA12 = http://kocsma.blog.hu/2013/03/06/epic_wine_more [2018. 03. 16.]
W_VA13 = https://csaak.blogspot.hu/2013/08/jegesmedve-es-macifroccs-remek-husitok.html [2018. 03. 16.]
W_VA14 = http://randomkocsma.hu/index.php/ezt-kinaljuk/froccsok [2018. 03. 16.]
W_VA15 = http://www.origo.hu/tafelspicc/nagyhasab/20140617-froccshatarozo.html [2018. 03. 16.]
W_VA16 = http://kocsma.blog.hu/2011/07/11/froccskodex [2018. 03. 16.]
W_VA17 = http://napitortenelmiforras.blog.hu/2015/09/21/csaszari_es_kiralyi_macifroccs [2018. 03. 16.]
W_VA18 = http://www.minalunk.hu/Budaors/index.php?n=5&tartalom_id=5476&area=234 [2018. 03. 16.]
W_VA19 = mokussorkert.hu [2018. 03. 16.]
W_VA20 = http://www.winesofa.eu/articles/froccs-infoposter [2018. 03. 16.]
W_VA21 = http://travelo.hu/bor/2017/05/17/a_vicehazmester_es_a_tobbiek_froccsozzunk_profin/ [2018. 03. 16.]
W_VA22 = https://www.bortarsasag.hu/hu/archivum/froccs [2018. 03. 16.]
W_VA23 = noveell.blog.hu/2015/02/19/froccs_254 [2018. 03. 16.]
W_VA24 = http://winefolly.com/tutorial/wine-with-fish-pairing-guide/ [2018. 03. 16.]
W_VA25 = http://winefolly.com/tutorial/what-wine-goes-with-chicken-and-poultry/ [2018. 03. 16.]
W_VA26 = http://winefolly.com/tutorial/wine-with-lamb-steak-red-meat/ [2018. 03. 16.]
W_VA27 = http://winefolly.com/tutorial/wine-cheese-pairing-ideas/ [2018. 03. 16.]
W_VA28 = http://winefolly.com/tutorial/list-of-wine-etiquette-tips/ [2018. 03. 16.]
W_VA29 = http://winefolly.com/tutorial/how-to-pour-wine/ [2018. 03. 16.]
W_VA30 = https://www.marthastewart.com/276333/how-to-set-a-formal-dinner-table [2018. 03. 16.]
W_VA31 = http://emilypost.com/advice/table-setting-guides/ [2018. 03. 16.]
W_VA32 = What Types of Wine Glasses Do You Really Need? Winefolly, 2013. 04. 29. http://winefolly.com/tutorial/types-of-wine-glasses/ [2018. 03. 16.]
W_VA33 = The Importance of a Proper Glassware for Wine. Winefolly, 2016. 01. 18. http://winefolly.com/tutorial/the-importance-of-a-proper-wine-glass/ [2018. 03. 16.]
W_VA34 = http://etikettiskola.hu/blog/izelito-a-sorozat-uj-kotetebol/ [2018. 03. 16.]
W_VA35 = http://winefolly.com/tutorial/how-to-open-a-bottle-of-wine/ [2018. 03. 16.]
W_VA36 = http://www.boraszportal.hu/borvilag/dekantalo-kisokos---mikor-es-miert-dekantaljunk-6401 [2018. 03. 16.]
W_VA37 = http://vinoport.hu/eleterzes/tudja-mi-az-a-dekantalas-biztos-benne/2656 [2018. 03. 16.]
W_VA38 = http://hvg.hu/plazs/20150817_Nem_mindegy_hogyan_koccintunk [2018. 03. 16.]
W_VA39 = Mindennapi orosz. https://mindennapiorosz.blogspot.hu/2017/12/nincs-ujev-toszt-nelkul.html [2018. 03. 16.]
W_VA40 = http://www.businessinsider.com/how-to-ask-for-affordable-wine-2017-3 [2018. 03. 16.]
W_VA41 = http://www.foodandwine.com/blogs/dos-and-donts-how-talk-your-sommelier [2018. 03. 16.]
W_VA42 = http://winefolly.com/tutorial/how-to-tell-if-wine-has-gone-bad/ [2018. 03. 16.]
W_VA43 = http://winefolly.com/update/stop-saying-12-things-wine/ [2018. 03. 16.]
W_VA44 = http://winefolly.com/review/write-excellent-wine-tasting-notes/
W_VA45 = https://hu.pinterest.com/pin/304204149816067404/ [2018. 03. 16.]
W_VA46 = http://foodgalaxy.jp/FlavorNetwork/ [2018. 03. 16.]
W_VA47 = http://www.eat-drink-etc.com/showcase/code_38 [2018. 03. 16.]

 

 

Keresés

Google-ajánlat