Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó bibliográfia

Összesen 30 találat.

1. oldal / 2
1. Protokollkommunikációs ismeretek BA
(Hallgatóimnak/Tematikák)
... kutatáshoz (hamarosan) Olvasmányok  Bibliográfia  ...
... bibliográfia            ...
3. Kezdetben volt... a kép
(Cikkek/Cikkek)
... munkája a vizualitás, képiség, képszerűség témaköréhez kapcsolódik, ezúttal az idő, az igazság és a hagyomány felől közelítve. Bibliográfiai adatok: Benedek András − Veszelszki Ágnes (eds.): In ...
A napokban frissítettem a honlapomon elérhető könyvészeti listákat: a régi felsorolásokat új elemekkel egészítettem ki, és új listákat is létrehoztam. Digitális intelligencia (DQ), médiatudatosság, ...
... 2008: Interactional Linguistics. In: Antos, Gerd – Ventola, Eija (eds): Handbook of Interpersonal Communication. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 77–106. [a bibliográfiai lista egyik forrása] Becker-Mrotzek, ...
6. Interakcionális szociolingvisztika
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
... York: Mouton de Gruyter. 53–76. [a bibliográfiai lista egyik forrása] Hanks, William F. 1987 Discourse genres in a theory of practice. American Ethnologist 14(4): 668–692. Hanks, William F. 1996 Language ...
  Hasznos(ítható) anyagok Tematikák    Elérhetőségek    Bibliográfia    Hallgatóim munkái Módszertani blog Diákok munkái   Javaslatok ...
8. 10. Félúton
(Hallgatóimnak/Kommunikáció: internet és média műhely)
... jelentkezését is várják. A részvétel ingyenes. Jelentkezni az előadás egyoldalas (kb. 2800 n) összefoglalójával lehet, amelyhez legfeljebb egyoldalas bibliográfia csatolandó (hiánya esetén indoklás szükséges). ...
... definícióval), idézetek, illusztrációk - feltétlenül legyen rajta pontos forrásmegjelölés (megfelelő bibliográfiai adatokkal)   Forma - kiemelten kell ügyelni a helyesírásra a kiosztott anyagokon ...
10. Így írtok ti, így írunk mi (Nagy Mária Anita)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
... aki halkan belelépett.     Bibliográfia Fónagy Iván 1999: A költői nyelvről. Budapest: Corvina. Szathmári István 2011: Hogyan elemezzünk verset? Budapest: Tinta Könyvkiadó. Szathmári István ...
... szóközökkel (a mellékletek, a bibliográfia és a tartalomjegyzék nélkül).   4. Címbejelentés Az irodalmi témájú dolgozatok témáját Molnár Gábor Tamásnál, a magyar nyelvi témájú dolgozatok témáját ...
...  * kéziratok feldolgozása; * bibliográfiai leírások és példányrekordok készítése, kiegészítése és revideálása; * leltárkönyv készítése a megfelelő adatbázisban; * részvétel az osztály által gondozott ...
... [kommentált bibliográfia] Z. Karvalics, László 2007: Information Society – what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework of an expression). Coursebook.   Összegzés a Digital ...
14. Szövegértés -- szövegértelmezés
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
A szövegértés, szövegértelmezés elméleti háttere. Esettanulmányok. Gósy Mária 2008: A szövegértő olvasás. In: Anyanyelv-pedagógia, 2008/1. Horváth Zsuzsanna é. n.: A szövegértés mint koherenciaképző ...
Andorka, Rudolf 1997: Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris Kiadó. Barnes, J. A. 1954: Class and Committees in a Norwegian Island Parish, „Human Relations“. Buckingham: Open University Press. ...
16. Helyesírás és tipográfia
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
A magyar helyesírás szabályai. 1984. Budapest: Akadémiai Kiadó. (AkH. 11) Balázs Géza − Dede Éva (szerk.) 2009: Európai helyesírások. Budapest: Inter Kht. – PRAE.HU. Deme László – Fábián Pál – Tóth ...
17. Vizuális kommunikáció. Mémek
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
...    A bibliográfia szerkesztés alatt van, egyelőre nem egységes a jelölési rendszere.      ...
18. Üzleti kommunikáció. Tárgyalástechnika
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris. Barlai Róbert – Kővágó György 2004: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció. Századvég Kiadó. Berne, Eric 1987: Emberi játszmák. ...
19. Szövegtan
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris. Antalné Szabó Ágnes – Madarászné Marossy Ágnes szerk. 1995: Szövegtani szemelvénygyűjtemény. Balázs Géza 2007: Szövegantropológia. ...
20. Stilisztika
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris. Adamik Tamás 1978: Megjegyzések a hasonlatelmélethez. Filológiai Közlöny 1978. 113–26. Balázs János 1961: Történeti bevezető. ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Keresés

Google-ajánlat